👪 Rodzinny kredyt mieszkaniowy

Strona główna » 👪 Rodzinny kredyt mieszkaniowy

💡 W TYM MODULE DOWIESZ SIĘ:
→ Co to jest Rodzinny Kredyt Mieszkaniowy
→ Jakie warunki należy spełnić, aby móc otrzymać ten preferencyjny kredyt
→ O dwóch korzyściach wynikających z programu: gwarancji wkładu własnego oraz spłacie rodzinnej
→ Określisz, czy ten program jest dla Ciebie dostępny i czy warto z niego skorzystać

Rodzinny Kredyt Mieszkaniowy (dalej: RKM) to program rządowy mający na celu zwiększenie dostępności mieszkań dla obywateli. Aktualne przepisy obowiązują od 01.03.2023 r. Przed tym terminem program funkcjonował pod nazwą Gwarantowanego Kredytu Mieszkaniowego.

PODSTAWOWE PARAMETRY KREDYTU

 • Program obowiązuje od 01.03.2023 do 31.12.2030 roku
 • Kredyt udzielany jest w PLN i na okres minimalnie 15 lat
 • Brak limitu powierzchni użytkowej
 • Obowiązuje limit ceny dla mieszkań
 • Finansowanie obejmuje rynek wtórny oraz pierowtny
 • RKM dostępny jest w wybranych bankach, które podpisały umowę z BGK

Dwie największe korzyści:

 • Możliwość kredytowania nieruchomości w 100% (bez wkładu własnego!)
 • Możliwość skorzystania ze spłaty rodzinnej (po narodzinach/przysposobieniu dziecka rząd spłaca część kredytu)

JAKIE WARUNKI TRZEBA SPEŁNIĆ, ABY OTRZYMAĆ RKM?

Wiek kredytobiorcy:

Program nie ma żadnych ograniczeń (obowiązują procedury bankowego dotyczące kredytów hipotecznych jako takich).

Gospodarstwo domowe:

Program dostępny dla singla, małżeństwa, pary z dzieckiem. Związki partnerskie nie mogą przystąpić do programu.

Zdolność kredytowa:

Program nie wpływa na zdolność kredytową, trzeba ją mieć aby uzyskać kredyt. I do kredytu nie mogą przystąpić osoby trzecie celem zwiększenia zdolności.

Własność nieruchomości:

Na moment przystępowania do RKMu oboje kredytobiorcy nie mogą być właścicielami nieruchomości. Dotyczy to lokali z pełną własnością oraz spółdzielczych własnościowych praw, a nie dotyczy spółdzielczych lokatorskich praw. Aby móc przystąpić do RKMu można jednak sprzedać posiadaną nieruchomość albo przenieść własność w drodze darowizny (darowizna dla osób z I i II grupy podatkowej wiąże się jednak z ograniczeniem 5 lat wstecz. Wyjątkiem jest darowizna udziału nie większego niż 50% na rzecz osoby, która posiadała już wcześniej udział w nieruchomości.)
Wyjątki: jeśli w gospodarstwie domowym jest minimum 2 dzieci, to do RKMu można przystąpić, o ile posiadana nieruchomość nie przekracza metrażu w zależności od liczby dzieci:
– 2 dzieci, powierzchnia nieruchomości maks. do 50 m2
– 3 dzieci, powierzchnia nieruchomości maks. do 75 m2
– 4 dzieci, powierzchnia nieruchomości maks. do 90m2
– 5 i więcej dzieci, brak ograniczenia powierzchni nieruchomości

Wkład własny w przypadku posiadanej już nieruchomości (o ile spełnia powyższe limity) może wynosić maksymalnie 10%.

WKŁAD WŁASNY

 1. W RKM możesz nabyć nieruchomość bez wkładu własnego.
 2. Możesz też wnieść wkład własny w wysokości maksymalnie 200 000 zł, ale nie więcej niż:
  – 20% przy zmiennej stopie procentowej
  – 30% przy okresowo stałej stopie procentowej
 3. Wkład własny może wynosić maksymalnie 10%, jeśli wnioskujesz o RKM posiadając już nieruchomość przy 2 albo więcej dzieci i spełnieniu warunku metrażu
 4. Jeśli planujesz zaciągnąć kredyt na budowę domu, to działka budowlana bez rozpoczętej budowy może mieć dowolną wartość, o ile wartość działki oraz planowanego kosztu na budowę nie przekroczy 1 000 000 zł
 5. Jeśli planujesz zaciągnąć kredyt na dokończenie budowy i budowa już została rozpoczęta, to wysokość wkładu (wartość działki + rozpoczętej budowy) podlega standardowym limitom

Zaciągając RKM trzeba wziąć pod uwagę perspektywę Twoją jako kredytobiorcy, banku oraz BGK.

Bank wymaga bowiem wkładu własnego w wysokości 10% albo 20%. I możesz go wnieść częściowo/całkowicie samodzielnie, albo skorzystać z gwarancji BGK. BGK gwarantuje (poręcza) do 20% wydatków na nieruchomość, jednocześnie kwota poręczenia BGK nie może przekroczyć 100 000 zł, a łączna kwota Twojego wkładu własnego oraz gwarancji BGK nie może przekroczyć 200 000 zł i 20% wydatków.

Od kwoty kredytu objętej gwarancją BGK płaci się 1% prowizji.

MOŻLIWE DO SFINANSOWANIA NIERUCHOMOŚCI

 1. Zakup prawa własności lokalu mieszkalnego, wykończenie/remont.
 2. Zakup prawa własności domu jednorodzinnego, wykończenie/remont.
 3. Budowa domu jednorodzinnego, wykończenie, zakup działki budowlanej.
 4. Nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, wykończenie/remont.
 5. Wniesienie wkładu budowlanego do spółdzielni mieszkaniowej celem uzyskania odrębnej własności, wykończenie.

OGRANICZENIA NIERUCHOMOŚCI MOŻLIWYCH DO SFINANSOWANIA W RKM

Powierzchnia nieruchomości:

Nie ma limitu

Cena nieruchomości:

Domy jednorodzinne nie mają limitu

W przypadku mieszkania obowiązują limity w wysokości średniego wskaźnika kosztu odtworzenia 1m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych pomnożonych przez współczynnik:
– 1,4 dla rynku pierwotnego
– 1,3 dla rynku wtórnego

Aktualne limity cen co kwartał publikowane są przez BGK z podziałem na miasta wojewódzkie, gminy sąsiadujące oraz pozostałe gminy województwa.

Link do aktualnych limitów cen: https://www.bgk.pl/osoby-prywatne/mieszkalnictwo/rodzinny-kredyt-mieszkaniowy/

SPŁATA RODZINNA

Spłata rodzinna to realne wsparcie finansowe ze strony rządu w przypadku powiększenia gospodarstwa domowego o drugie lub kolejne dziecko. Nie ma ograniczeń w korzystaniu tego wsparcia – środki zostaną wypłacone w przypadku urodzenia/przysposobienia drugiego oraz każdego kolejnego dziecka.

Wysokość spłaty rodzinnej (o taką kwotę zostanie nadpłacony kredyt):

 • 20 000 zł w przypadku pojawienia się drugiego dziecka
 • 60 000 zł w przypadku pojawienia się trzeciego i każdego kolejnego dziecka

Warunki do spełnienia, aby otrzymać spłatę rodzinną:

 1. Gospodarstwo domowe musisz prowadzić na terytorium RP.
 2. Nie możesz być właścicielem innej nieruchomości mieszkalnej ani posiadać spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu innego niż finansowanego RKM.
 3. Gospodarstwo domowe powiększyło się po dacie zawarcia umowy o RKM.
 4. Bank nie wypowiedział umowy kredytowej.
 5. Nie ogłosiłeś/aś upadłości konsumenckiej.
 6. W terminie 3 lat od daty zawarcia umowy kredytowej nie dokonano nadpłaty kredytu w kwocie przewyższającej część kredytu objętą gwarancją BGK. Warunek nie dotyczy nadpłaty w związku ze spłatą rodzinną oraz zmniejszenia kwoty kredytu przed pełnym uruchomieniem, jeśli nie była to decyzja kredytobiorcy.
 7. Gwarancja BGK wygasła, czyli spłaciłeś w kapitale kredytu równowartość kwoty objętej gwarancją BGK. Ten warunek dotyczy wyłącznie kredytobiorców korzystających z uprawnienia posiadania innej nieruchomości na moment wniosku z uwagi na minimum dwójkę dzieci. To oznacza, że przed wnioskiem o spłatę rodzinną musisz sprzedać posiadaną wcześniej nieruchomość oraz w razie konieczności nadpłacić kredyt. Kwota kredytu objęta gwarancją BGK zmniejsza się wraz z każdą zapłaconą ratą kapitałową kredytu, stąd nadpłata będzie uzupełnieniem.

Warunki do spełnienia po otrzymaniu spłaty rodzinnej:

W okresie 5 lat po otrzymaniu spłaty rodzinnej nie możesz:

 • Sprzedaż nieruchomości
 • Wynająć nieruchomości
 • Zmienić sposobu użytkowania nieruchomości w sposób uniemożliwiający zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych

W przypadku naruszenia tych zasad będziesz musiał/a zwrócić nadpłatę proporcjonalnie do ilości miesięcy jakie pozostają do końca okresu 5 lat.

💡 ZADANIE
Zapoznaj się z limitami za metr kwadratowy obowiązującymi w programie RKM. W większości przypadków w miastach wojewódzkich trudno będzie znaleźć nieruchomość spełniającą warunki, ale na obrzeżach czy w mniejszych miejscowościach jest to już bardziej prawdopodobne. Na podstawie tych limitów określ, czy będziesz miał(a) w ogóle możliwość skorzystania z programu. Zastanów się, samodzielnie bądź z partnerem/partnerką, czy planujecie dzieci w przyszłości. Jeśli tak, to ten program może się okazać dla Was opłacalny i może warto zawalczyć o zaciągnięcie kredytu hipotecznego w wariancie Rodzinnego Kredytu Mieszkaniowego.

 

Strona główna » 👪 Rodzinny kredyt mieszkaniowy