🛠️ Weryfikacja stanu nieruchomości

Strona główna » 🛠️ Weryfikacja stanu nieruchomości

💡 W TYM MODULE DOWIESZ SIĘ:
→ Jakie ryzyka dotyczą Cię podczas spłacania kredytu hipotecznego
→ W jaki sposób możesz je zabezpieczyć pod kątem finansowym, żeby być przygotowanym na negatywne scenariusze
→ Jakie środki warto przeznaczyć na polisy ubezpieczeniowe

Weryfikacja stanu nieruchomości na rynku pierwotnym

Deweloper buduje nieruchomość zgodnie z projektem budowlanym i załącznikami określającymi docelowy standard budynku. W trakcie budowy może wydarzyć się kilka niekorzystnych dla Ciebie, jako kupującego, scenariusze:

 • Zastąpienie materiałów budowlanych/wykończeniowych innymi, o niższej jakości (deweloper może to zrobić, żeby zaoszczędzić na kosztach budowy)
 • Wadliwe zastosowanie niewłaściwych materiałów
 • Błąd ekipy budowlanej, która wykona realizację nie tak, jak było to zapisane w projekcie

Przed ostatecznym odbiorem nieruchomości następuje odbiór techniczny. W jego trakcie, zanim ostatecznie potwierdzisz przeniesienie własności na siebie, potwierdzasz stan nieruchomość oraz akceptujesz jej stan. Jest to bardzo ważny krok w procesie zakupu nieruchomości nieruchomości, który zapewnia, że wszystkie prace zostały wykonane zgodnie z przepisami, normami technicznymi i zatwierdzonym projektem. Jeśli w trakcie odbioru technicznego zostaną zidentyfikowane jakiekolwiek niezgodności lub wady, mogą być one zgłaszane do wykonawcy w celu ich naprawy lub poprawy. Dopiero po pomyślnym zakończeniu procesu odbioru technicznego nieruchomość może być oficjalnie oddana do użytku lub przekazana właścicielowi.

Co można sprawdzić przy odbiorze technicznym na rynku pierwotnym

Podczas odbioru technicznego dokonuje się sprawdzenia wielu aspektów nieruchomości, takich jak:

 1. Zgodność z projektem: sprawdza się, czy wszystkie elementy budynku lub infrastruktury są zgodne z zatwierdzonym projektem architektonicznym i technicznym.
 2. Bezpieczeństwo i jakość: ocenia się jakość materiałów i wykonania, a także dbałość o bezpieczeństwo konstrukcji i użytkowników nieruchomości.
 3. Systemy techniczne: weryfikuje się poprawność działania systemów technicznych, takich jak instalacje elektryczne, hydrauliczne, wentylacyjne, grzewcze i inne.
 4. Zgodność z przepisami i normami: upewnia się, że nieruchomość spełnia wszystkie lokalne przepisy budowlane oraz normy techniczne.
 5. Dokumentacja: sprawdza się, czy dokumentacja budowlana jest kompletna i zgodna z rzeczywistym stanem nieruchomości.
 6. Materiały i wyposażenie: ocenia się jakość i trwałość użytych materiałów budowlanych oraz wyposażenie nieruchomości.

Weryfikacja stanu nieruchomości na rynku wtórnym

Na rynku wtórnym nieruchomość już została odebrana. Natomiast ze względu na jej użytkowanie i amortyzację mogły pojawić się różne wady wymagające nakładów finansowych, żeby je naprawić.

Sprawdzanie stanu nieruchomości przed zakupem jest niezwykle istotne z kilku powodów:

 1. Wykrycie ukrytych wad: przeprowadzenie dokładnej inspekcji nieruchomości może pomóc w wykryciu ukrytych wad, które mogą nie być widoczne na pierwszy rzut oka. Mogą to być problemy strukturalne, hydrauliczne, elektryczne lub inne, które mogą prowadzić do kosztownych napraw po zakupie.
 2. Określenie kosztów napraw: jeśli zostaną zidentyfikowane wady lub potrzeba remontu, możesz uzyskać lepsze oszacowanie kosztów napraw, co pomoże ci określić, czy stać cię na zakup nieruchomości i czy negocjować cenę.
 3. Negocjacje cenowe: jeśli odkryjesz wady nieruchomości podczas inspekcji, możesz próbować negocjować niższą cenę z sprzedawcą, aby odzwierciedlić koszty napraw i modernizacji, które będą wymagane.
 4. Bezpieczeństwo inwestycji: sprawdzając stan nieruchomości, możesz uniknąć kupna nieruchomości, która może wymagać znacznych nakładów finansowych na remonty lub naprawy w przyszłości. To pomaga zabezpieczyć twoją inwestycję.
 5. Planowanie przyszłości: wiedza na temat stanu nieruchomości pozwala na lepsze planowanie przyszłych działań, takich jak modernizacje lub rozbudowa. Możesz lepiej zrozumieć, co jest potrzebne, aby dostosować nieruchomość do swoich potrzeb.
 6. Uzyskanie finansowania: banki i instytucje kredytowe mogą wymagać przeprowadzenia inspekcji nieruchomości przed udzieleniem kredytu hipotecznego. Pozwala to ocenić wartość nieruchomości i jej stan techniczny.
 7. Uniknięcie nieporozumień prawnych: szczegółowa inspekcja nieruchomości może pomóc uniknąć nieporozumień i sporów prawnych po zakupie, ponieważ wszystkie kwestie związane ze stanem nieruchomości zostaną jasno udokumentowane.

💡 ZADANIE DOMOWE:
Przed zakupem skorzystaj z usługi przeglądu technicznego, żeby sprawdzić wszystkie wady nieruchomości.

 

Strona główna » 🛠️ Weryfikacja stanu nieruchomości